• Groepslessen

  Voor de bovenbouw leerlingen geef ik groepslessen in taal en rekenen. Deze lessen zijn bedoeld voor leerlingen met een kleine achterstand die baat hebben bij extra uitleg en oefening. 

  De groepslessen kunnen doorgang vinden bij een minimaal aantal van drie leerlingen. De lessen duren 90 minuten en worden gegeven op de woensdagmiddag.

  Tijdens de taal lessen wordt de spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen behandeld. Er wordt aandacht besteed aan de basiskennis. Ook wordt er veel oefenstof aangeboden.

  Bij het rekenen wordt eerst getest of de leerlingen de basisbewerkingen beheersen. Dan worden de meest algemene toepassingen behandeld, die de leerlingen nodig hebben voor het maken van de CITO eindtoets in groep 8.

  Het doel van de groepslessen is het verstevigen van de basiskennis en het zelfvertrouwen van de leerlingen. In de lessen wordt zo veel mogelijk afwisseling geboden, om het plezier in het leren te vergroten.

  Neem contact met mij op